אני מזמינה גם אותך להשתחרר מאכילה רגשית

זו המציאות של מאות נשים שליוויתי וזו יכולה להיות גם המציאות שלך